Počet mandátů s odhadem chyby 12/4/2020

ANO

73
67 - 81
▼5

Piráti

38
31 - 43
▲ 16

ODS

24
20 - 31
▼1

STAN

18
15 - 23
▲ 12

SPD

17
11 - 22
▼5

ČSSD

13
4 - 15
▼2

KSČM

12
0 - 15
▼3

TOP 09

5
0 - 9
▼2

KDU-ČSL

0
0 - 10
▼10
 Výpočet zisku mandátů: Jako základ je brán volební model Mandáty.cz (složený z modelů CVVM, Median, Kantar/ČT, STEM). Přepočet na mandáty je po krajích s tím, že je zjednodušeně uvažováno stejné rozdělení voličů každé strany mezi kraji jako v volbách 2017, stejně jako počet mandátů v kraji.
Odhad intervalu počtu mandátů: Provedl jsem 10 000 simulací, kdy hodnoty volebního modelu byly náhodně upraveny se započítáním (zjednodušeně pouze) statistické chyby modelu. Jako další zjednodušení byly hodnoty pro jednotlivé strany uvažovány nezávislé. Zobrazeny jsou hodnoty spodních 5 % a horních 95 % pro každou stranu.
Vzhledem k zjednodušením jsou zde uvedené intervaly spíše užší, než by měly být.

Kdo by měl dostatek mandátů na vládu? 12/4/2020 Experimentální

Jakou by měly některé zvažované koalice šanci získat 101 nebo více mandátů, čímž by měly možnost podpory většinové vlády?
ANO+Piráti ~ 111 mandátů
šance na majoritu ~ 97%
ODS+Piráti+KDU-ČSL+TOP 09+STAN+ČSSD ~ 100
šance ~ 48%
ANO+KSČM+SPD ~ 100
šance ~ 46%
ANO+ODS ~ 99
šance ~ 36%
ANO+ČSSD+KSČM ~ 96
šance ~ 20%
ANO+STAN ~ 92
šance ~ 6%
ANO+SPD ~ 90
šance < 3%
ODS+Piráti+KDU-ČSL+TOP 09+STAN ~ 88
šance < 2%
ANO+ČSSD+KDU-ČSL ~ 88
šance < 2%
ANO+ČSSD ~ 86
šance < 1%
ANO+KSČM ~ 84
šance < 1%
 Střední odhad počtu mandátů je založen na stejném výpočtu jako v sekci Počet mandátů.
Pozn.: Vzhledem k systému voleb po krajích nemusí střední odhad počtu mandátů koalice být jen prostý součet hodnot u jednotlivých stran.

Volební modely klouzavé průměry

Klouzavé průměry. Kliknutím na legendu lze strany přidávat a odebírat z grafu.

Volební modely

Filtr:
Průzkum do
Přehled publikovaných modelů od voleb.

Tento projekt vznikl jen díky podpoře: