Počet mandátů s odhadem chyby 9/25/2020

ANO

82
72 - 88
▲ 4

Piráti

39
32 - 42
▲ 17

ODS

28
22 - 35
▲ 3

ČSSD

18
15 - 22
▲ 3

KSČM

15
9 - 18
⚫ 0

SPD

12
0 - 17
▼10

STAN

6
0 - 14
⚫ 0

KDU-ČSL

0
0 - 10
▼10

TOP 09

0
0 - 8
▼7
 Výpočet zisku mandátů: Jako základ je brán volební model Mandáty.cz (složený z modelů CVVM, Median, Kantar/ČT, STEM). Přepočet na mandáty je po krajích s tím, že je zjednodušeně uvažováno stejné rozdělení voličů každé strany mezi kraji jako v volbách 2017, stejně jako počet mandátů v kraji.
Odhad intervalu počtu mandátů: Provedl jsem 10 000 simulací, kdy hodnoty volebního modelu byly náhodně upraveny se započítáním (zjednodušeně pouze) statistické chyby modelu. Jako další zjednodušení byly hodnoty pro jednotlivé strany uvažovány nezávislé. Zobrazeny jsou hodnoty spodních 5 % a horních 95 % pro každou stranu.
Vzhledem k zjednodušením jsou zde uvedené intervaly spíše užší, než by měly být.

Kdo by měl dostatek mandátů na vládu? 9/25/2020 Experimentální

Jakou by měly některé zvažované koalice šanci získat 101 nebo více mandátů, čímž by měly možnost podpory většinové vlády?
ANO+Piráti ~ 117 mandátů
šance na majoritu > 99%
ANO+ČSSD+KSČM ~ 111
šance ~ 97%
ANO+ODS ~ 108
šance ~ 91%
ANO+KSČM+SPD ~ 105
šance ~ 78%
ANO+ČSSD+KDU-ČSL ~ 99
šance ~ 42%
ANO+ČSSD ~ 97
šance ~ 26%
ODS+Piráti+KDU-ČSL+TOP 09+STAN+ČSSD ~ 95
šance ~ 17%
ANO+KSČM ~ 94
šance ~ 11%
ANO+SPD ~ 91
šance ~ 4%
ANO+STAN ~ 85
šance < 1%
ANO+TOP 09 ~ 82
šance < 1%
ANO+KDU-ČSL ~ 82
šance < 1%
ODS+Piráti+KDU-ČSL+TOP 09+STAN ~ 77
šance < 1%
 Střední odhad počtu mandátů je založen na stejném výpočtu jako v sekci Počet mandátů.
Pozn.: Vzhledem k systému voleb po krajích nemusí střední odhad počtu mandátů koalice být jen prostý součet hodnot u jednotlivých stran.

Volební modely klouzavé průměry

Klouzavé průměry. Kliknutím na legendu lze strany přidávat a odebírat z grafu.

Volební modely

Filtr:
Průzkum do
Přehled publikovaných modelů od voleb.

Tento projekt vznikl jen díky podpoře: