Počet mandátů s odhadem chyby2019-7-3Experimentální

ANO

75
69 - 84
▼3

Piráti

38
29 - 42
▲ 16

ODS

33
26 - 40
▲ 8

SPD

17
11 - 22
▼5

ČSSD

15
12 - 18
⚫ 0

KSČM

15
10 - 18
⚫ 0

KDU-ČSL

7
0 - 12
▼3

STAN

0
0 - 9
▼6

TOP 09

0
0 - 5
▼7
 Výpočet zisku mandátů: Jako základ je brán volební model Mandáty.cz (složený z modelů CVVM, Median, Kantar/ČT, STEM). Přepočet na mandáty je po krajích s tím, že je zjednodušeně uvažováno stejné rozdělení voličů každé strany mezi kraji jako v volbách 2017, stejně jako počet mandátů v kraji.
Odhad intervalu počtu mandátů: Provedl jsem 10 000 simulací, kdy hodnoty volebního modelu byly náhodně upraveny se započítáním (zjednodušeně pouze) statistické chyby modelu. Jako další zjednodušení byly hodnoty pro jednotlivé strany uvažovány nezávislé. Zobrazeny jsou hodnoty spodních 5 % a horních 95 % pro každou stranu.
Vzhledem k zjednodušením jsou zde uvedené intervaly spíše užší, než by měly být.

Kdo by měl dostatek mandátů na vládu? 2019-7-3Experimentální

Jakou by měly některé zvažované koalice šanci získat 101 nebo více mandátů, čímž by měly možnost podpory většinové vlády?
ANO+Piráti ~ 113 mandátů
šance na majoritu ~ 99%
ANO+ODS ~ 109
šance ~ 94%
ANO+KSČM+SPD ~ 107
šance ~ 90%
ANO+ČSSD+KSČM ~ 106
šance ~ 87%
ANO+ČSSD+KDU-ČSL ~ 95
šance ~ 17%
ODS+Piráti+KDU-ČSL+TOP 09+STAN+ČSSD ~ 93
šance ~ 7%
ANO+SPD ~ 92
šance ~ 5%
ANO+ČSSD ~ 91
šance < 3%
ANO+KSČM ~ 91
šance < 3%
ANO+TOP 09 ~ 76
šance < 1%
 Střední odhad počtu mandátů je založen na stejném výpočtu jako v sekci Počet mandátů.
Pozn.: Vzhledem k systému voleb po krajích nemusí střední odhad počtu mandátů koalice být jen prostý součet hodnot u jednotlivých stran.

Volební modely

Filtr:
Publikováno
Přehled publikovaných modelů od voleb.

Tento projekt vznikl jen díky podpoře: