Počet mandátů s odhadem chyby 4/13/2021

Piráti+STAN

65
54 - 77
▲ 37

ANO

56
45 - 68
▼22

SPOLU

44
34 - 54
▲ 2

SPD

23
14 - 32
▲ 1

KSČM

12
0 - 17
▼3

ČSSD

0
0 - 13
▼15
 

Výpočet zisku mandátů: Výpočet zisku mandátů: Jako základ je brán volební model Mandáty.cz (složený z modelů CVVM, Median, Kantar/ČT, STEM, Ipsos, Data Collect/ČT). Přepočet na mandáty je dle Sněmovnou schváleného vládního návrhu s úpravou z Ústavně právního výboru, který vyhovuje rozhodnutí Ústavního soudu z 3.2.2021. (Tento rozsudek zrušil způsob výpočtu mandátů v Zákoně o volbách do Parlamentu).
Odhad intervalu počtu mandátů: Provedl jsem 10 000 simulací, kdy hodnoty volebního modelu byly náhodně upraveny se započítáním statistické chyby modelu a odhadu chyby průzkumů. Jako zjednodušení byly hodnoty pro jednotlivé strany uvažovány nezávislé. Zobrazeny jsou hodnoty spodních 5 % a horních 95 % pro každou stranu.


Kdo by měl dostatek mandátů na vládu? 4/13/2021 Experimentální

Jakou by měly některé zvažované koalice šanci získat 101 nebo více mandátů, čímž by měly možnost podpory většinové vlády?
ANO+Piráti+STAN ~ 121 mandátů
šance na majoritu > 99%
Piráti+STAN+SPOLU ~ 109
šance ~ 83%
ANO+SPOLU ~ 100
šance ~ 47%
Piráti+STAN+SPOLU+ČSSD ~ 109
šance ~ 33%
ANO+SPOLU+ČSSD ~ 100
šance ~ 27%
ANO+SPD+KSČM+ČSSD ~ 91
šance ~ 7%
Piráti+STAN+SPD ~ 88
šance ~ 6%
ANO+KSČM+SPD ~ 91
šance ~ 6%
ANO+SPD ~ 79
šance < 1%
 Střední odhad počtu mandátů je založen na stejném výpočtu jako v sekci Počet mandátů.
Pozn.: Vzhledem k systému voleb po krajích nemusí střední odhad počtu mandátů koalice být jen prostý součet hodnot u jednotlivých stran.

Volební modely klouzavé průměry

Klouzavé průměry. Kliknutím na legendu lze strany přidávat a odebírat z grafu.

Volební modely

Filtr:
Průzkum do
Přehled publikovaných modelů od voleb.

Tento projekt vznikl jen díky podpoře: